Kontakt

Logo

Naslov: Gorenjska c. 41,
4240 Radovljica
E-Mail: bps.radovljica@gmail.com
Informacije: 040 673 024

Splošni pogoji Plesnega društva BPS Radovljica

Informacije

o pričetku, trajanju tečajev, vaditelju, ceni in vseh ostalih pogojih lahko dobite

  • na www.bps-radovljica.com
  • po telefonu 040 673 024 vsak dan po 16. uri
  • osebno, v času uradnih ur na sedežu plesnega društva BPS Radovljica, Gorenjska cesta 41, Radovljica

     Pišete nam lahko:

Vpis

Vpišete se na sedežu društva, v času uradnih ur (v začetku šolskega leta vsak delovni dan). Ob vpisu izpolnite prijavnico s svojimi podatki, ki jih vnesemo v evidenco članstva. Ob vpisu se plača članarino društvu, ki je obvezna, saj društvo organizira plesne tečaje samo za svoje člane.

Način plačila

Šolnina je celoletna, razdeljena je na mesečne obroke. Prvi obrok šolnine se poravna v gotovini ob vpisu, za vse naslednje obroke dobite na dom položnico. Cenik za posamezne tečaje je objavljen na spletni strani društva www.bps-radovljica.com in izobešen na sedežu društva, na vpogled pa je tudi v pisarni.

Nezgodno zavarovanje

Nezgodno zavarovanje tečajnikov ni vključeno v ceno.

Obisk vaj

Na vaje prihajajte vsaj nekaj minut pred pričetkom, saj z zamujanjem motite potek dela. Starši najmlajše oddajo vaditelju pred vhodom v dvorano in jih ob koncu ure ponovno prevzamejo. DODATNEGA VARSTVA NIMAMO ORGANIZIRANEGA, zato vas prosimo, da otrok ne puščate brez nadzora.

V tečaje vpisujemo samo do polne zasedenosti tečaja. V primeru, da na tečaj ni vpisano zadostno število otrok, si pridržujemo pravico do odpovedi tečaja oz. združitve dveh skupin.

Trajanje tečajev, urniki

Tečaji so praviloma celoletni, trajajo eno šolsko leto. Vaje lahko potekajo enkrat ali dvakrat tedensko, po 45, 60 ali 90 minut dela. Društvo se zavezuje, da v šolskem letu za ceno šolnine izvede najmanj 32 vaj (pri tečajih, ki potekajo enkrat tedensko) oz. 64 vaj (pri tečajih, ki potekajo dvakrat tedensko). V primeru odsotnosti vaditelja poskrbimo za nadomeščanje, če pa zaradi višje sile vaje odpadejo, vas obvestimo po telefonu.

Pravila uporabe dvoran

Tečajniki lahko dvorane uporabljajo samo v času svojega programa ob prisotnosti vaditeljev. Vaditelji morajo vse dodatne uporabe dvoran za potrebe formacij najaviti v pisarni ali po telefonu, člani tekmovalnih selekcij pa lahko dvorane uporabljajo izključno ob prostih terminih po predhodnem dogovoru.

V dvorane tečajniki vstopajo z ustrezno obutvijo (preobuti). V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen plastičnih steklenic) ter gibanje domačih živali. Za red in čistočo v dvoranah so odgovorni vaditelji in tečajniki.

Upoštevanje odsotnosti

Že vplačano šolnino vračamo oz. šolnine ne obračunamo v naslednjih primerih:

  • v celoti v primeru, da tečaj odpade zaradi premajhnega števila vpisanih
  • delno s tem, da se odšteje število opravljenih vaj izključno predšolskim otrokom (cici in mini), za katere se izkaže, da ne morejo slediti programu oz. ne želijo več obiskovati vaj
  • na podlagi PISNE napovedi odsotnosti na prvi dan odsotnosti in hkrati na podlagi zdravniškega potrdila
  • v primeru PISMENEGA izpisa, ki ga je potrebno sporočiti do 25. v mesecu za naslednji mesec

Garderobe

Garderobe niso varovane. Svoje stvari v garderobah puščate na lastno odgovornost, priporočamo vam, da vrednejše stvari nesete s sabo v dvorano.

Pozabljene stvari

Za pozabljene stvari ne odgovarjamo. Vse najdene vrednejše predmete shranjujemo v pisarni, oblačila ostanejo v garderobah, vendar najdalj do konca šolskega leta.

Smatra se, da je pogodba o izvajanju storitev sklenjena, ko naročnik oz. uporabnik vplača obrok ali znesek šolnine. Navedeni »Splošni pogoji« so sestavni del te pogodbe.